AJANKOHTAISTA

FGA x Takomo

Maailman suurimpien mailanvalmistajien joukkoon tähtäävä Takomo Manufacturing Company ja Finnish Greenkeepers’ Association ovat aloittaneet yhteistyön keväällä 2024. Kahden suomalaisen toimijan arvomaailma sekä asenne kohtaavat. Pienestä voi ponnistaa suureksi ja merkittäväksi. Sen molemmat toimijat ovat toiminnallaan näyttäneet. 

Vuonna 2021 perustettu Takomo on tehnyt vahvaa nousua sekä kotimaisilla, että kansainvälisillä markkinoilla. Brändi on saanut ansaittua huomiota osakseen ympäri maailmaa. Samaa on tehnyt FGA omalla polullaan, joka tekee työtä paikallisesti, mutta vaikuttaa laajasti. Suomalainen osaaminen on arvostettua ja sille on kysyntää sekä mailanvalmistuksessa, että kentänhoidossa. 

Takomo brändinä edustaa nuorekasta suomalaista laatua. Yrityksessä on uskallusta, rohkeutta ja osaamista ponnistaa pienestä maasta maailmalle, FGA:n puheenjohtaja Janne Lehto tiivistää ajatuksensa uudesta yhteistyökumppanista. 

Uusi yhteistyö on merkittävä asia FGA:lle. Jo pelkästään se, että Takomo haluaa olla tukemassa kentänhoitoa ja haluaa osaltaan nostaa sen arvostusta, on suuri asia. Toinen merkittävä seikka on se, että yhteistyö tuo arvoa, merkitystä ja sisältöä FGA:n jäsenyydelle. Verkostoituminen ja koulutukset ovat FGA:n punainen lanka, mutta yhteistyöt luovat niiden rinnalle uuden merkittävän kokonaisuuden. 

Jäsenistölle on arvoa olla jäsen yhdistyksessä. Ja myös kentänhoidon arvostus on todella iso juttu, Lehto iloitsee. 

Takomo näkyy FGA:n tapahtumissa ja muun muassa jäsenistölle jaettavissa julkaisuissa. Yhdistyksen jäsenet saavat alennusta Takomon tuotteista ja kehitteillä on myös yhteistyössä suunniteltuja tekstiilejä. Lehto toivoo yhteistyöstä pitkäjänteistä, kehittyvää ja molempia osapuolia hyödyttävää. 

Innokkaasti odotamme mihin suuntaan yhteistyö lähtee meitä kuljettamaan, Lehto päättää. 

Lisätietoja ja Takomon 10% alennuskoodi FGA:n jäsenille:

FGA Puheenjohtaja 

Janne Lehto 

janne@fga.fi

FGA x Takomo tuotteita voit ostaa FGA verkkokaupasta: https://hikipanta.fi/vendor/fga/

www.takomogolf.com/

FGA and Takomo Partner Up

Takomo Manufacturing Company, aiming to be among the world’s largest golf club manufacturers, and the Finnish Greenkeepers’ Association (FGA) have begun a collaboration in the spring of 2024. The values and attitudes of these two Finnish entities align perfectly. From small beginnings, one can rise to greatness and significance, as both have demonstrated through their actions.

Founded in 2021, Takomo has made significant strides both in domestic and international markets. The brand has garnered well-deserved attention worldwide. Similarly, FGA, working locally but with a broad impact, has made its mark. Finnish expertise is highly valued and in demand, both in golf club manufacturing and in greenkeeping.

Takomo as a brand represents youthful Finnish quality. The company has the courage, bravery, and skill to spring from a small country to the world,  sums up FGA Chairman Janne Lehto his thoughts on the new partnership.

The new partnership is significant for FGA. Just the fact that Takomo wants to support greenkeeping and elevate its appreciation is a big deal. Another key aspect is that the partnership brings value, meaning, and content to FGA membership. Networking and training are the core of FGA, but partnerships create a new significant entity alongside these.

It’s valuable for members to be part of the association. And the appreciation for greenkeeping is really a big deal, Lehto rejoices.

Takomo will be visible at FGA events and in publications distributed to members. Association members will receive discounts on Takomo products, and there are also co-designed textiles in development. Lehto hopes for a long-term, evolving, and mutually beneficial partnership.

We eagerly await the direction in which this partnership will take us, Lehto concludes.

For more information and to receive FGA members 10% discount code:

FGA Chairman 

Janne Lehto 

janne@fga.fi

FGA x Takomo products you can buy from: https://hikipanta.fi/vendor/fga/

www.takomogolf.com/