KESTÄVÄ KEHITYS

KEstävä kehitys ja Golf

Golfkentänhoitajat huolehtivat maasta, resursseista ja asiakkaiden vaatimuksista – kentän hyvän kunnon lisäksi säilytetään luonnonarvoja ja kulttuuriperimää.

Kestävän kehityksen mukaisella päätöksenteolla kentänhoitajat vaikuttavat golfin maineeseen vastuullisena toimijana.

Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistyksen (FGA) jäsenet tukevat golfkenttiä

 • tarjoamalla laadukkaita pelialustoja, joita ei arvioida värin vaan terveyden perusteella
 • huolehtimalla kauniista golfmaisemista, joilla on rikas eliöstö
 • kierrättämällä jätteet sekä estämällä ylimääräisen jätteen syntymistä
 • työskentelemällä vesistöjä säästäen ja luonnon prosesseja myötäillen

FGA ymmärtää golfkenttien olevan osa muuttuvaa maailmaa, jossa maa, vesi, fossiiliset polttoaineet ja muut luonnonvarat ovat uhattuina. Tiedostamme kenttämestareiden ja kentänhoitajien mahdollisuudet ja vastuun vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin, luontoa ja luonnonvaroja säästäen. FGA pyrkii toiminnallaan edistämään ympäristötietoisuutta puhtaan ja terveen luonnon ylläpitämiseksi.

FEGGA:n (Federation of European Golf Greenkeepers Associations) jäsenenä FGA toimii luonnonmukaisten sekä kestävien periaatteiden puolesta, kannustaen yhdenmukaiseen koulutukseen ja ammattimaisuuden lisäämiseen. Golfkenttien osalta aiheutuvaa ympäristökuormitusta FGA pyrkii vähentämään kierrätetyn veden, uusiutuvien energiamuotojen sekä uusimman kentänhoitoteknologian käytöllä.

FGA:n jäsenet tiedostavat tarpeen kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan viheralan ammattilaisina. FGA on sitoutunut tukemaan tätä kehitystä ja jatkamaan toimintaansa golfin kestävän kehityksen puolesta.

Toiminta-alueet

FGA uskoo, että käytännön toimet seuraavilla osa-alueilla parantavat golfin mainetta ja tuovat hyötyä yksittäisille golfklubeille sekä koko toimialalle (linkit ohjaavat englanninkieliselle sivustolle www.golfenvironment.org).

FGA ymmärtää, että kestävä kehitys on paremminkin matka kuin päämäärä. Kenttämestarit ja kentänhoitajat voivat toimia johtavina esimerkkeinä niin golfissa kuin paikallisissa yhteisöissä.

Tunnustus

Sertifiointi ja tunnustukset kannustavat toimintaan. FGA tukee yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa järjestelmiä, joilla toteutetaan kestävän kehityksen vaatimuksia. Kukin pyrkii tiedottamaan alan sisäisesti sekä ulkoisesti, viranomaisille ja yleisölle, että golfkenttiä hoidetaan vastuullisesti ja ammattimaisesti, ja että golf voi tuottaa positiivisia vaikutuksia ihmisille ja planeetallemme.

GEO OnCourse ™ -ohjelma ja GEO Certified™ -ympäristömerkki

FGA tukee GEO OnCourse ™ -ohjelmaa, joka on kattava ja jokaisen kentän omiin tarpeisiin muokattava työkalu golfkentän johtamiseen. Verkossa toimiva ohjelma ohjaa kenttiä voimavarojen tehokkaampaan käyttöön ja ympäristön vaalimiseen. GEO OnCourse™ auttaa golfkentän johtoa sisäistämään kestävän kehityksen periaatteet ja toimimaan niiden mukaisesti käytännössä: säästämään kustannuksissa, luomaan positiivista julkisuutta ja ylittämään viranomaisten ja asiakkaiden vaatimukset.

GEO Certified™ on ainoa ympäristömerkki, jonka toteutumista kestävän kehityksen ammattilaiset arvioivat paikan päällä ja josta raportoidaan läpinäkyvästi. GEO:n myöntämä sertifiointiohjelma golfkentille on ainoa FGA:n tukema kestävän kehityksen golf-sertifikaatti kentänhoidolle.

Lue lisää osoitteesta www.golfenvironment.org, noudata yksinkertaisia ohjeita kohti tunnustusta ja osoita olevasi kestävän golfkehityksen puolella. Katso kaikki Suomen GEO Certified™ -ympäristömerkin saaneet golfkentät tästä.

Tuki

Vaikka FGA:n jäsenille onkin luontaista kehittää ympäristöosaamistaan koko työuransa ajan, on tilanteita, joissa ympäristöasiantuntijan apu on tarpeen: Kun elinympäristö tai ekosysteemi pitää palauttaa takaisin luonnontilaan, vesivarojen tehokkaaseen käyttöön tarvitaan uusiutuvaa energia teknologiaa tai silloin kun yritetään vähentää jätettä kehittämällä toimitusketjuja.

Erikoisammattiosaamista voidaan hankkia monesta suunnasta ja se voi tuoda merkittävää hyötyä liiketoiminnalle sekä tarjota objektiivisia, kolmannen osapuolen näkemyksiä päätöksentekoon.

GEOSA Network

GEO:n GEOSA Network on koulutettu ja akkreditoitu tekemään arviointikäyntejä GEO-setifiointia hakeville golfkentille. GEO:n kansainväliseltä ammattilaisten verkostolta saa teknistä tukea laaja-alaiseen kestävän kehityksen toteuttamiseen. GEO:n yhteistyökumppaneilla on käytännön kokemusta ja akateemista sekä ammatillista osaamista muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

 • Ympäristötiede ja -tekniikka
 • Työnjohto ja maankäytön suunnittelu
 • Ympäristöarkkitehtuuri
 • Kierrätys ja jätehuolto
 • Energia, voimavarojen käyttö ja hiilijalanjäljen hallinta
 • Ekologinen suunnittelu ja vesitiede
 • Ympäristöystävälliset toimitusketjut ja eettinen hankinta

 

Katso koko GEOSA:n lista osoitteesta www.golfenvironment.org. 

Katso Suomen GEOSA tästä.