AJANKOHTAISTA

Maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet koskettavat myös golfia

YK julkaisi 1.1.2016 listan maailmanlaajuisista kestävän kehityksen 17 tavoitteesta, jotka pitää saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Lista oli hyväksytty YK:n historiallisessa huippukokouksessa syyskuussa 2015. Seitsemään näistä tavoitteista löytyy suoraan vastaus golfista, julistivat pohjoismaisen golfalan tutkimuslaitoksen Sterfin Maria Strandberg ja Bruno Hedlund eurooppalaisten kentänhoitajien yhteisessä konferenssissa Bulgariassa helmikuussa 2018.

Golf ilmastonmuutoksen torjunnan kärjessä

Yksi YK:n tavoitteista on kestävät kaupungit ja yhteisöt. Arvion mukaan isoissa kaupungeissa asuu kaksi kolmasosaa väestöstä vuonna 2050. Monikäyttöiset golfkentät voivat tarjota näille kasvaville suurkaupungeille tarvittavia luontoalueita, joita pääsevät hyödyntämään golfareiden lisäksi muut ihmiset – eläimistä puhumattakaan. YK:n tavoitelistalta löytyvät myös terveet elämät ja eri ikäisten ihmisten hyvinvointi, joihin golfilla on kiistatta positiivinen vaikutus.

YK:n listalla oleviin maiseman sirpaloitumiseen ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseen liittyen golfkentät mahdollistavat luonnonmukaisuuden palauttamisen ja ylläpitämisen kaupunkialueilla. Luonnonvarojen ja kemikaalien kestävässä käytössä golfissa voidaan siirtyä kaikkien resurssien, kuten veden, energian, ravinteiden ja polttoaineiden pienempään käyttöön.

Tällä hetkellä emme golfareina ja golfjohtajina viesti ulospäin riittävästi siitä, miten ainutlaatuinen biosysteemi golfkenttä on.

Kaksi muuta golfin ratkaistavissa olevaa kohtaa YK:n listalla ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kestävän kehityksen yhteistyö. Golfalalla tehdään paljon yhteistyötä muun muassa viranomaistahojen, järjestöjen, yritysten ja naapureiden kanssa, ja golfkenttiä käytetäänkin paljon myös muuhun kuin golfiin. Aamuisin ja iltaisin voi kentillä nähdä lenkkeilijöitä ja talvisin lumisten kenttien yhteydessä voi olla latuja. Myös klubitaloja käytetään järjestöjen ja kyläyhteisöjen kokoustiloina.

Golfkenttien täytyy pystyä osoittamaan niiden arvo hyödyllisinä urbaaneina maa-alueina. Tiheät nurmikot ja monimuotoiset karheikot ja reuna-alueet tarjoavat eläimille elintilaa kaupunkeihin. Golfkenttää voidaan käyttää myös ulkoilmaluokkahuoneena, jolloin lasten oppiminen kehittyy.

Tällä hetkellä emme golfareina ja golfjohtajina viesti ulospäin riittävästi siitä, miten ainutlaatuinen biosysteemi golfkenttä on. Kun kaupungit haluavat rakentaa golfkentille, pitää golfalan pystyä osoittamaan golfkenttien ympäristöarvot ja monipuolisuus sekä hyöty paikallisväestölle.

Sterf tarjoaa helposti löydettävää ja ilmaista tutkimusdataa kaikkien käyttöön nettisivuillaan kuudella eri kielellä, myös Suomeksi. Sterfin ohjelmista löytyy integroitua kasvinsuojelua, heinän talvituhojen torjuntaa, kestävää vedenkulutusta sekä asiaa monipuolisista golfkentistä ja ekosysteemipalveluista.

Tällä hetkellä emme golfareina ja golfjohtajina viesti ulospäin riittävästi siitä, miten ainutlaatuinen biosysteemi golfkenttä on.

Kaksi muuta golfin ratkaistavissa olevaa kohtaa YK:n listalla ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kestävän kehityksen yhteistyö. Golfalalla tehdään paljon yhteistyötä muun muassa viranomaistahojen, järjestöjen, yritysten ja naapureiden kanssa, ja golfkenttiä käytetäänkin paljon myös muuhun kuin golfiin. Aamuisin ja iltaisin voi kentillä nähdä lenkkeilijöitä ja talvisin lumisten kenttien yhteydessä voi olla latuja. Myös klubitaloja käytetään järjestöjen ja kyläyhteisöjen kokoustiloina.

Golfkenttien täytyy pystyä osoittamaan niiden arvo hyödyllisinä urbaaneina maa-alueina. Tiheät nurmikot ja monimuotoiset karheikot ja reuna-alueet tarjoavat eläimille elintilaa kaupunkeihin. Golfkenttää voidaan käyttää myös ulkoilmaluokkahuoneena, jolloin lasten oppiminen kehittyy.

Tällä hetkellä emme golfareina ja golfjohtajina viesti ulospäin riittävästi siitä, miten ainutlaatuinen biosysteemi golfkenttä on. Kun kaupungit haluavat rakentaa golfkentille, pitää golfalan pystyä osoittamaan golfkenttien ympäristöarvot ja monipuolisuus sekä hyöty paikallisväestölle.

Sterf tarjoaa helposti löydettävää ja ilmaista tutkimusdataa kaikkien käyttöön nettisivuillaan kuudella eri kielellä, myös Suomeksi. Sterfin ohjelmista löytyy integroitua kasvinsuojelua, heinän talvituhojen torjuntaa, kestävää vedenkulutusta sekä asiaa monipuolisista golfkentistä ja ekosysteemipalveluista.

Pohjoismainen tutkimuslaitos Sterf tarjoaa golfkenttien käyttöön runsaasti tutkimustietoa kuudella kielellä. Lue lisää: http://www.sterf.org/

Sterf ei ole kilpailija golfalalla, vaan tutkija, joka jakaa myös uusimpia tutkimustuloksia ilmaiseksi kaikkien käyttöön. Sterf on ainutlaatuinen toimija golfalalla maailmanlaajuisesti ja muut alueet ovatkin kateellisia Pohjoismaiden omalle tutkimuslaitokselle. Uusien tautien leviäminen Pohjolaan ja niiden tutkiminen Sterfissä kuitenkin johtaa entistä useammalle hyödylliseen tutkimustietoon. Sterf saa toimintaansa tukea kansallisilta golfliitoilta keskimäärin 0,50 euroa rekisteröityä golfaria kohden.

Uudenlaisia ilmiöitä ja tauteja

Sterf on koonnut yhteen lukuisia eri tutkimuksia ihmiskuntaa kohtaavista haasteista. Haasteita riittää, sillä käytämme vuosittain noin 1,6 maapallon verran resursseja. Suurimmiksi haasteiksi tutkimusten yhdistämisen kautta tunnistettiin luonnon monimuotoisuuden menettäminen, mihin liittyy myös geeniperimän menettäminen ja typen kierto. Myös fosforikierto huonontuu jatkuvasti.

Ruotsissa ei aiemmin rakennettu golfkentille kunnollista pintakuivatusta, kun se ei ollut tarpeen. Nyt uusia pintakuivatusjärjestelmiä täytyy rakentaa, koska maassa on aiempaa enemmän rankkasateita.

Käynnissä oleva ilmastonmuutos on johtanut ääri-ilmiöihin, joita huomattiin runsaasti varsinkin viime vuonna. Osaa maapallosta koettelee kautta aikain suurin kuivuus, kun toisissa paikoissa kärsitään valtavista tulvista. Ilmastonmuutoksen tuottama kuivuus on tappanut nurmialueita esimerkiksi Kaliforniassa, mutta samalla muualla maailmassa on valtavia sadejaksoja, joita ei aiemmin ole ollut. Myös hurrikaaneja on enemmän kuin ennen.

Lähes sateeton kesä 2018 kuivatti monia lampia suomalaisilla golfkentillä.

Ruotsissa ei aiemmin rakennettu golfkentille kunnollista pintakuivatusta, kun se ei ollut tarpeen. Nyt uusia pintakuivatusjärjestelmiä täytyy rakentaa, koska maassa on aiempaa enemmän rankkasateita.

Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu on tuonut mukanaan Pohjoismaihin uuden kasvitaudin, jota ei ennen olla nähty näin pohjoisessa. Niin kutsuttu dollarspot-tauti voi aiheuttaa vakavia ongelmia nurmelle ja on maailmanlaajuisesti yksi isoimmista taudeista golfkentillä. Nyt sitä on havaittu myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Tautia voidaan kontrolloida käyttämällä mahdollisimman vähän torjunta-aineita. Sterf on ottanut taudin käsiteltäväksi lisätutkimuksissaan.

Kansainvälinen nurmen tutkimuksen konferenssi International Turfgrass Research Conference järjestetään Kööpenhaminassa vuonna 2021 Sterfin toteuttamana. Kiinnostuneille lisätietoa löytyy osoitteesta www.itrc2021.com.

YK:n Sustainable Development Goals

 1. Ei köyhyyttä
 2. Ei nälänhätää
 3. Hyvä terveys ja hyvinvointi
 4. Laadukas koulutus
 5. Sukupuolien välinen tasa-arvo
 6. Puhdas vesi ja puhtaanapito
 7. Edullinen ja puhdas energia
 8. Kunnollinen työ ja talouskasvu
 9. Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri
 10. Epätasa-arvon vähentäminen
 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 12. Vastuullinen kulutus ja tuotanto
 13. Ympäristötoimet
 14. Vedenalainen elämä
 15. Elämä maalla
 16. Rauha, oikeus ja vahvat instituutiot
 17. Yhteistyö tavoitteiden saavuttamiseksi

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/